Bärgning Västervik Ostkustens Bärgning & Assistans AB
Dygnet runt
Året runt
Telefon
Rikstäckande
020 38 38 38
Lokalt
0490-373 73
Rikstäckande
020 38 38 38

Falck vägassistansförsäkring

Jag godkänner att uppgifter hämtas från Transportstyrelsen samt att Falck Räddningskår AB, Falck Försäkringsaktiebolag, Falck Security AB och Falck Secure AB får kontakta mig via e-post, vanlig post, telefon och sms med information och marknadsföring om Falcks produkter.

  • Kollision
  • Utelåst
  • Tekniska fel
  • Stöld
  • Punktering
  • Motorproblem
  • Elproblem
  • Dikeskörning
  • Brand
  • Drivmedelsbrist

Hyrbil
Hotell
Fortsatt resa